PROIECTE

Centrul de Studii desfășoară proiecte de cercetare multianuale ce vizează epoca dacică și, în special, zona Munțior Șureanu, la care participă specialiști și studenți. Proiectele implică cercetare documentară, interpretare de surse, elaborări de bibliografii, cercetare de teren, analize de laborator ș.a.            

Sunt valorificate toate informațiile disponibile din sec. al XIX-lea despre ruinele de la Grădiștea de Munte, unele dintre acestea consemnând un stadiu de conservare superior celui de astăzi și chiar monumente astăzi dispărute sau necunoscute.
Cercetări documentare și studiu topografic asupra vestigiilor de epocă dacică din Valea Anineșului (Grădiștea de Munte, jud. Hunedoara), cu privire specială asupra cetății de pe Vârful lui Vulpe (Hulpe) și a așezării civile compacte de pe Fața Cetei.
Reunește toate resursele bibliografice disponibile legate de prezența dacică în Munții Șureanu și pune la dispoziția celor interesați atât informația bibliografică propriu-zisă, cât și o parte a lucrărilor de specialitate.
Proiectul urmărește analizarea informațiilor cu privire la lucările de restaurare din 1980 de la Sarmizegetusa Regia, cu scopul de a identifica modificările produse asupra sitului.
Se va realiza o descriere detaliată a tipurilor de roci care au constituit elementele constructive utilizate la ridicarea fortificațiilor dacice din zonă, precum și o descriere geologică a formațiunilor ce constituie fundamentul arealului Piatra Roșie.
Proiectul urmărește analiza complexului de monumente cu caracter religios de la Sarmizegetusa Regia sub diferitele sale aspecte.
An institution for dissemination of knowledge about Dacian cultural heritage, a new-style museum, associated with a visitor centre and located in connection to the archaeologic and natural site of Piatra Roșie.