Carierele de piatră ale dacilor

Început în 2017

Rezultate

2017

» Conferințe
• Aurora Pețan, Valentina Cetean, Cercetări interdisciplinare la cariera dacică de calcar de la Măgura Călanului (jud. Hunedoara), Saharna Summer Colloquium, Republica Moldova, 13-16 iulie 2017

2022

» Publicații
• Aurora Pețan, Carierele de calcar din zona Măgurii Călanului în lumina datelor LiDAR / The limestone quarries in the area of Măgura Călanului in the light of LiDAR data, Istros, 28, 2022, p. 109-211.
• Aurora Pețan, Lost in the forest and found by LiDAR: the pre-Roman quarries at Măgura Călanului (Romania) – în curs de publicare

» Conferințe
• Aurora Pețan, Lost in the forest and found by LiDAR: the pre-Roman quarries at Măgura Călanului (Romania), ASMOSIA XIII, 19-24 September 2022, Vienna.