Parteneriate

Multe dintre activitățile Fundației Dacica să desfășoară în parteneriat cu instituții de învățământ, institute și centre de cercetare, organe ale administrației publice locale și alte entități cu care Fundația a încheiat protocoale de colaborare ce vizează participarea la proiecte și programe comune de cercetare, susținerea reciprocă în organizarea acțiunilor de cercetare, protejarea și promovarea patrimoniului, colaborarea în scop didactic și științific în domeniul patrimoniului istoric și arheologic.

Parteneri

Universitatea de Vest – Timișoara

Universitatea din Pitești

Institutul Patrimoniului Cultural – Academia de Ştiinţe a Moldovei

International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences – UISPP

Institutul Geologic al României

Societatea Română pentru Astronomie Culturală

Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina

Primăria Comunei Boșorod

Primăria Comunei Tilişca

Școala Gimnazială Boșorod