„Revoluția” LiDAR

Început în 2020

Rezultate

2021

» Publicații
• Aurora Pețan, Ansamblul terasat fortificat de la Alun-Piatra Roșie, Arheovest IX, 2021, p. 387-419.
• Aurora Pețan, Grădiștea de Munte – Sub Cununi (Hunedoara County). The file of a forgotten archaeological site, Marisia, 3, 2021, p. 79-98.

2022

» Publicații
• Aurora Pețan, Lost in the forest and found by LiDAR: the pre-Roman quarries at Măgura Călanului (Romania) – în curs de publicare
• Aurora Pețan, Carierele de calcar din zona Măgurii Călanului în lumina datelor LiDAR / The limestone quarries in the area of Măgura Călanului in the light of LiDAR data, Istros, 28, 2022, p. 109-211.
• A. Pețan, A. Hegyi, Freely available LiDAR-based digital terrain model (DTM) uncovers the heart of the Dacian World, preprint.

» Conferințe și cursuri
• Aurora Pețan, LiDAR în arheologie. Studiu de caz: zona capitalei Regatului Dac, Școala de Toamnă din Valea Alunului, ediția a VI-a, 9-16 octombrie 2022.
• Aurora Pețan, Lost in the forest and found by LiDAR: the pre-Roman quarries at Măgura Călanului (Romania), ASMOSIA XIII, 19-24 September 2022, Vienna.