Conferințele ReDIVA

Timp de 3 ani, începând cu luna februarie 2013, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a găzduit o serie de 9 conferințe organizate de Centrul de Studii al Fundației Dacica în cadrul proiectului ReDIVA, inițiativă a doctoranzilor de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Conferințele, susținute de cercetători și cadre didactice universitare din domeniul istoriei dar și din domenii conexe, s-au adresat atât tinerilor studenți, masteranzi și doctpranzi, cât și publicului larg.