Simpozionul Național din Valea Alunului - Ediția I

Așezări și teritoriile lor

Abordări metodologice și studii de caz

08-11/05/2014

În perioada 8-11 mai 2014, la sediul Fundației Dacica din satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara, a avut loc Simpozionul Național din Valea Alunului, ediția a 1, cu tema ”AȘEZĂRI ȘI TERITORIILE LOR – ABORDĂRI ȘI STUDII DE CAZ”.

Download the abstracts booklet

La şcoala doctorală de la Alun din toamna anului 2013, în atmosfera idilică de la poalele cetăţii dacice Piatra Roşie, multe dintre discuţiile noastre au atins şi problemă modului de viaţă al comunităţilor ce au locuit şi locuiesc pe platoul Luncanilor. De ce aici? Ce strategii de subzistenţă au avut?, Care a fost modul lor de organizare social, economic sau politic? Ce implicaţii a avut dimensiunea spirituală în alegerea locului unei aşezări?

Astăzi noua metodologie de cercetare a aşezărilor şi a teritoriului acestora este îndeobşte asociată cu debutul proiectului coordonat de Gordon Willey în valea Virú din Peru. Lumea savantă anglo-americană nu cunoştea însă experienţă continentală de excepţie a şcolii germane condusă de profesorul Herbert Jankuhn.

În ultimii 70 de ani, arheologii, fie ei consideraţi cu preocupări cultural istorice, procesualiste, post procesualiste sau având, mai nou, profunde refexii post moderniste, au căutat să răspundă şi la alte întrebări precum: Care sunt factorii ce au determinat fondarea şi dezvoltarea unui aşezări?, De ce un mediu ambiant diferit poate genera procese sociale, economice şi politice asemănătoare?, Cât de mare a fost teritoriul unei aşezării?, Cum poate fi acesta calculat?, Ce marchează limitele dintre „noi” şi „alţii” ? etc.

Cu timpul toate aceste întrebări şi multe altele au devenit, într-un fel sau altul, direcţii propriu-zise de cercetare. În acest context, obiectivul întrunirii noastre ştiinţifice este acela de a ne pune împreună experienţele personale, metogologice şi de teren, cu scopul de a discuta diversele tipuri de aşezări, teritoriul lor şi modul de exploatare economică a acestuia.

SIMPOZIONUL NAȚIONAL DIN VALEA ALUNULUI
ediția I

Așezări și teritoriile lor
Abordări metodologice și studii de caz

PROGRAM

Joi, 8 mai 2014

– 14:45 Deschiderea oficială
– 15:00-19:00: Sesiune de comunicări. Moderatori: dr. Florin Gogâltan, dr. Neculai Bolohan
– 15:00-15:20: Dr. MIRCEA ANGHELINU – Universitatea „Valahia” Târgoviște, Tipuri de așezări și tipare de mobilitate în paleolitic. Câteva considerații
– 15:20-15:40: MIHAELA SAVU – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Intensitatea locuirii şi tipurile de aşezări în Neoliticul târziu pe Valea Crişului Repede
– 15:40-16:00: Dr. ALIN FRÂNCULEASA – Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Așezări Gumelnița în nordul Munteniei – considerații asupra unor modele de locuire
– 16:00-16:20: Dr. CĂTĂLIN BEM*, dr. ANDREI ASĂNDULESEI**, dr. CONSTANTIN HAITĂ*, dr. CARMEN BEM***, dr. VASILE OPRIȘ* – *Muzeul Național de Istorie a României București, **Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, ***CNADNR S.A, Tell-urile gumelniţene gigant din bazinul inferior al Câlniştei (Muntenia, România)
– 16:20-16:40: Dr. COSMIN SUCIU – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Elemente de geomorfologie a siturilor arheologice

– 16:40-17:20: Pauză de cafea

– 17:20-17:40: Dr. FLORIN GOGÂLTAN – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Așezările și teritoriile lor. Cazul tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic
– 17:40-18:00: Dr. ALEXANDRA GĂVAN – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Centru şi periferie: un posibil model pentru analiza tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic?
– 18:00-18:20: ELENA CORDOȘ – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Tell-urile epocii bronzului. Aspecte privind tipurile de habitat
– 8:20-18:40: PAUL IOAN PETRIC – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Tell-ul epocii bronzului de la Socodor, jud. Arad
– 18:40-19:00: Dr. VICTOR SAVA, ANA IGNAT – Complexul Muzeal Arad, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Problematica habitatului la începutul bronzului târziu pe Valea Mureşului Inferior

Vineri, 9 mai 2014

– 9:00-13:00 Sesiune de comunicări. Moderatori: dr. Cristian Ioan Popa, dr. Dorel Micle

– 09:00-09:20: GRUIA FAZECAȘ, MARIAN LIE – Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Un studiu de arheologie regională pe Valea Alceului
– 09:20-09:40: Dr. NECULAI BOLOHAN, dr. ANDREI ASĂNDULESEI – Universtitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Settlement system during MBA in the south-western area of the Cracău-Bistrița basin, Eastern Romania
– 09:40-10:00: RALUCA-ELIZA BĂTRÎNOIU – Universitatea București, Considerații asupra dinamicii așezărilor getice din Muntenia în sec. IV-I î.Hr.
– 10:00-10:20: Dr. VALENTINA CETEAN – Prospecțiuni S.A. București, Caracteristicile substratului geologic determinante pentru infrastructura cetăților și așezărilor dacice din Munții Șureanu
– 10:20-10:40: Dr. AURORA PEȚAN – Centrul de Studii al Fundației Dacica, Aspecte ale ocupării Platformei Luncanilor în epoca dacică
– 10:40-11:20: Pauză de cafea
– 11:20-11:40: Dr. IOSIF VASILE FERENCZ – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Așezări dacice în conexiune cu cetățile. Studiu de caz: Ardeu – Gura Cheilor
– 11:40-12:00: Dr. RADU TOTOIANU – Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, Despre „stânele” dacice din munţii Orăştiei şi păstoritul la geto-daci
– 12:00-12:20: Dr. CRISTIAN IOAN POPA – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Habitat și minerit dacic în Munții Șureanu. O posibilă abordare
– 12:20-12:40: Dr. CRISTIAN C. ROMAN, ROMULUS VASILE – Complexul Muzeal Județean Neamț, TMK Reșița, Hunedoara și mineritul-metalurgia-prelucrarea fierului în epoca dacică
– 12:40-13:00: Dr. DOREL MICLE, ALEXANDRU HEGYI – Universitatea de Vest Timișoara, Fortificația medievală a Timișoarei în contextul arheologiei peisajului
– 16:00-19:00 Excursie documentară la Cetatea dacică Piatra Roșie

Sâmbătă, 10 mai 2014

– 9:00-18:00 Excursie documentară la cetățile dacice Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru

Duminică, 11 mai 2014

– Plecarea participanților