Școala de toamnă din Valea Alunului

Ediția a IV-a

01-09/10/2016

PROGRAM

Sâmbătă, 1 octombrie

9-20 Sosirea participanților

Duminică, 2 octombrie

9-19 – Excursie la Roșia Montană, pe traseul Alun – Călan – Simeria Veche – Șoimuș – Brad – Buceș Vulcan – Abrud – Roșia Montană – Zlatna – Almașu Mare – Ardeu – Geoagiu – Orăștie – Alun. Se vizitează și muzeele/colecțiile de la Brad, Roșia Montană, Almașu Mare și Orăștie.
Ghidaj: dr. Mihai Căstăian. Transport cu autocarul.

Luni, 3 octombrie

09-13 – Natura și valențele patrimoniului arheologic. Dr. Valeriu CAVRUC, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe
16-18 – Managementul și integrarea datelor topografice și arhitecturale în documentația arheologică. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București
18-20 – Starea de conservare a monumentelor de pe Limes Transalutanus. Dr. Eugen S. TEODOR, Muzeul Național de Istorie al României

Marți, 4 octombrie

09-13 – Om, spațiu geografic și organizare teritorială. Teoria hărților mentale privind adaptabilitatea la mediu și exploatarea reliefului de către om în Preistorie. Lect. Dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
16-20 – Constructori și elite conducătoare în tellul neolitic de la Uivar (mileniul VI-V BC). Prof. Dr. Florin DRAȘOVEAN, Muzeul Banatului, Timișoara

Miercuri, 5 octombrie

09-13 – Sesiune de comunicări a studenților
16-19 – Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj: dr. Aurora Pețan.

Joi, 6 octombrie

09-13 – Sedimentologie și micromorfologie. Aplicații în arheologie. Dr. Constantin HAITĂ, Muzeul Național de Istorie al României, București
16-20 – Ars vitraria experimentalis. Introducere în istoria și arheologia veselei de sticlă antice. Dr. Sever-Petru BOȚAN, Institutul de Arheologie Iași

Vineri, 7 octombrie

09-13 – Geo-științe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare și probare geologică a unui sit. Dr. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București
16-20 – Palinologia – o „unealtă” pentru reconstituirea mediului din trecut. Aplicații în arheologie. Dr. Ioan TANȚĂU, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
21-24 – Seară de folk cu Adriana ANDREICA

Sâmbătă, 8 octombrie

09-17 – Excursie off-road la Sarmizegetusa Regia pe traseul Costești – Prihodiște – Poiana Omului – Rudele – Meleia – Șteaua Mică – Godeanu – Muncel – Sarmizegetusa Regia.
18-20 – Ideologie și simbolism în arta tracilor nordici (sec. V-III a. Chr.). Dr. Valeriu SÎRBU, Muzeul Brăilei / Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

Duminică, 9 octombrie

09-14 – Închiderea școlii. Plecarea participanților.

Sesiunea de comunicări a studenților - miercuri, 5 octombrie

OraStudentAfiliereProiect de cercetare
09.00 - 09.20Serghei HEGHEAInstitutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, ChișinăuAșezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III - Țiganca (repere istoriografice)
09.20 - 09.40Victoria SURDUInstitutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei ChișinăuCercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean
09.40 - 10.00Xenia POPUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-NapocaArtefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”
10.00 - 10.20Ciprian LAZANUCiprian LAZANUMetalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul

Bârladului
10.20 - 10.40Livia SÎRBUInstitutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, ChișinăuAșezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective
10.40 - 11.00Pauză de cafea
11.00 - 11.20Mátyás BAJUSZUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaCariera de piatră a castrului de la Românași
11.20 - 11.40Xenia PĂUȘANUniversitatea Babeș-Bolyai Cluj-NapocaElemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice
11.40 - 12.00Cassian COLBANUniversitatea de Vest Timișoara O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin
12.00 - 12.20Cristian OPREANUniversitatea de Vest Timișoara Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014
12:20 - 12.40Bogdan CRAIOVANUniversitatea de Vest TimișoaraLa răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI
12.40 - 13.00Ilka BOÉRUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaJudith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca