Conferințele Dacica - 8/2021

Conf. Dr. Dorel Micle

Situl Arheologic de la Unip - Dealul Cetățuica

28/07/2021

Conferențiar univ. dr. Dorel MICLE

Dorel Micle este cadru didactic al Departamentului de Civilizaţie Românească (Secţia de Istorie) la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, conferențiar din anul 2017. A obţinut titlul de doctor în istorie cu distincţia Magna Cum Laude la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în 2009 în urma susţinerii unei teze interdisciplinare cu titlul Elemente de cartografie digitală şi analiza distribuţiei spaţiale a aşezărilor rurale post-romane de secol II-V p. Chr. din Dacia de sud-vest.

Dubla specializare în arheologie şi informatică (este absolvent al masteratului de Informatică distribuită, promoţia 2002) i-a permis o calificare interdisciplinară în GIS şi teledetecţie cu aplicabilitate în arheologie. În 2007 a beneficiat de o specializare în GIS la Broonfield, Denver, CO, SUA, domeniile sale de activitate concentrându-se în topografie arheologică, GIS şi teledetecţie, prospecţiuni geofizice (magnetometrie), fiind unul dintre iniţiatorii şi susţinătorii unui nou palier de cercetare interdisciplinară: arheologia mediului (environmental archaeology).

Din anul 1997 figurează în Registrul Arheologilor din România ca arheolog debutant, între 2006-2011 arheolog specialist, iar din 2012 arheolog expert.

În 2011 a absolvit Şcoala PostDoctorală la Universitatea de Vest din Timişoara, cu lucrarea ARHEOGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, şi este implicat activ în proiecte internaţionale de cercetare vizând modernizarea şi standardizarea muncii de cercetare în arheologie, precum şi diseminarea şi comunicarea ştiinţei în contextul turismului cultural.

Din punct de vedere ştiinţific, activitatea de cercetare de până acum s-a concretizat prin publicarea unui număr de 12 cărţi (singur sau în colaborare), 4 capitole de carte (singur sau în colaborare), precum şi a unui număr de peste 60 de articole (singur sau în colaborare) în perioada 2003-2021. De asemenea, o serie studii au fost comunicate la conferinţe şi congrese internaţionale.

În ţară a susţinut peste 70 de comunicări la congrese, sesiuni sau conferinţe naţionale, prezentând subiecte pe teme arheologice şi a coordonat mai multe proiecte de cercetare ale Universităţii de Vest din Timişoara cu terţi.

Situl arheologic de la Unip Dealu Cetățuica, jud. Timiș –

o frescă a civilizației epocii fierului din Hallstatt până în Latene

 

 

Anul 2009 a reprezentat pentru școala timișoreană de arheologie din cadrul Universității de Vest Timișoara, o schimbare de paradigmă, o primă încercare de aplicare a noilor metode de lucru interdisciplinare în arheologie, care să pornească, conform noilor standarde, de la o analiză a peisajului, la prospecțiuni arheologice complexe, înainte de a începe campaniile de săpătură arheologică propriu-zise, iar interpretările rezultatelor se doreau a fi făcute cu aportul biologiei, fizicii, chimiei, informaticii și a altor discipline care să permită formarea unei imagini cât mai complete asupra comunităților umane identificate prin săpătură sistematică.

Alegerea sitului de la Unip Dealul Cetățuica s-a făcut în urma finalizării unui proiect de reidentificare și cartare topografică a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a județului Timiș, desfășurat între 2006-2007, când spre surpriza echipei UVT, în marginea pădurii de la Unip a fost identificat un sit ce prezenta caracteristici de fortificație, cu un bogat material arheologic, datând din prima și a doua epocă a fierului, precum și din perioada slavă și medievală.

Săpăturile arheologice sistematice au debutat încă din 2009 cu o secțiune magistrală din centrul sitului către latura de est, pentru a surprinde limita acestuia către zona unde, după cum reieșea din analizele geomorfologice, s-a intervenit antropic prin excavarea unui șanț de mari dimensiuni care să separe zona centrală a sitului de restul platoului natural, limită care, presupuneam, prezenta caracteristicele unei fortificații.

În anii care au urmat s-a finalizat cercetarea sistemului defensiv de pe latura de est și s-a continuat cu excavarea unor suprafețe de 6×6 m, în zona centrală a platoului de la Unip, fiind identificate complexe arheologice hallstatt-iene, dacice și slave, constând în locuințe și diverse anexe. De departe, însă, surpriza a venit de la identificarea gropilor rituale aparținând perioadei dacice, ceea ce-i conferă sitului un statut aparte.

Dispariția prematură în primăvara anului 2013 a colegului și prietenului Liviu Măruia a lăsat echipa fără un specialist exact pentru epoca dacică, care era cea mai spectaculoasă și care promitea cel mai mult, materialul excavat până în acel moment și datele științifice culese în teren rămânând neprelucrate. A fost un moment de criză, cu atât mai mult cu cât, din 2013 Universitatea de Vest din Timișoara s-a lansat și pe piața cercetărilor arheologice preventive care au aglomerat agenda echipei și au redirecționat-o către un nou sector foarte solicitant, consumator de timp și resurse. Într-un final s-a hotărât sistarea pentru 3 ani a cercetărilor arheologice sistematice de la Unip Dealu Cetățuica, până când echipa formată în special din tineri, reușea să aducă la zi prelucrarea datelor și redactarea monografiei bazată pe cunoștințele dobândite până la nivelul anului 2015. În 2019 s-a finalizat și s-a publicat monografia care are mai mulți autori, printre care Dorel Micle, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Iosif Vasile Ferencz, Bogdan Craiovan și Alexandru Hegyi.