Conferințele Dacica - 6/2021

Dr. Ing. Cătălin Constantin Roibu

Climatul, lemnul și civilizația umană

Lemnul între material și resursă de informații

23/06/2021

Dr. Ing. Cătălin-Constantin ROIBU

Dr. ing. Cătălin-Constantin Roibu este șef lucrări la Facultatea de Silvicultură din Suceava, specialist în dendrocronologie și anatomia lemnului și coordonatorul Laboratorului de Biometrie Forestieră.

Climatul, lemnul și civilizația umană

Lemnul este unul dintre compuşii cei mai preţioşi pe care natura ni i-a pus la dispoziţie, în lipsa căruia, nu numai specia umană, dar nici o altă formă de viaţă nu ar fi arătat aşa cum o cunoaştem astăzi.

De-a lungul vremurilor lemnul a reprezentat materialul de bază pentru confecţionarea uneltelor, a caselor de locuit, a obiectelor de uz casnic şi a armelor de apărare, servind totodată ca sursă de energie, inclusiv în industrie la începuturile ei. Cu vremea produsele din lemn s-au diversificat continuu, astfel că şi actualmente acest material constituie o prezenţă permanentă, el fiind încorporat în obiecte dintre cele mai simple cât şi în obiecte de artă şi construcţii de dimensiuni monumentale.

Pe lângă aceste întrebuințări materiale, lemnul este o resursă nesecată de informații, fiind un martor tăcut al evenimentelor climatice extreme și a perindării în negura timpului a civilizației umane.