Conferințele Dacica - 4/2021

Conf. Dr. Sorin Paliga

Există toponime preromane în România?

09/06/2021

Conf. dr. Sorin PALIGA

Conf. dr. Sorin Paliga este profesor de limba cehă și de gramatică istorică la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă. Este autor a numeroase studii privind limbile slave și alte limbi indo-europene, privind culturile vechi, mai ales din sud-estul european. A tradus din limbile cehă, engleză și franceză.

Detalii și bibliografie: https://unibuc.academia.edu/SPaliga https://www.researchgate.net/profile/…

Există toponime preromane în România?

Răspunsul la această întrebare ar fi, dacă percepția mea este corectă, oarecum circumscris formulei „(m)da, dar nu prea multe”, după care interlocutorul te va privi oarecum din perspectiva intelectualului superior care discută cu un tracoman/dacoman. Lăsând la o parte abordările subiective, răspunsul ar putea fi, dar nicidecum „tracoman” ori „dacoman”: da, suficient de multe încât să ne punem problema cum să le organizăm pe categorii și cum să le explicăm din punct de vedere istoric-etimologic.

Vă invităm așadar la o incursiune captivantă în toponimia preromană din spațiul geografic actual al României: Mureș, Strei, Dunăre, Iza, Timiș, Suceava, Deva, Zalău…