CENTRUL DE STUDII AL FUNDAŢIEI DACICA

We and our partners use technology such as cookies on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click below to consent to the use of this technology across the web. You can change your mind and change your consent choices at anytime by returning to this site.

Centrul de Studii al Fundației Dacica este un centru de cercetare independent, care funcționează sub egida Fundației Dacica. Obiectivul principal al Centrului îl constituie cercetarea în domeniile istoriei vechi și arheologiei, cu aplecare specială asupra epocii dacice. În același timp, Centrul urmărește susținerea și implicarea în activitățile sale a tinerilor cercetători dedicați domeniilor de mai sus. Nu în ultimul rând, Centrul pune la dispoziția specialiștilor un cadru adecvat pentru întâlniri, schimburi de idei și activități de cercetare în zona cetăților dacice din Munții Șureanu.

Activitatea Centrului se desfășoară pe două coordonate:

  • Proiecte de cercetare multianuale, care implică specialiști și studenți, având ca domeniu de cercetare epoca dacică și, în special, zona Munțior Șureanu.
  • Proiectele implică cercetare documentară, interpretare de surse, elaborări de bibliografii, cercetare de teren, investigații de laborator ș.a.
  • Programe și manifestări științifice periodice (simpozioane, ateliere, școli), care reunesc atât cercetători consacrați, cât și studenți, masteranzi și doctoranzi.

Pe termen lung, Centrul de Studii al Fundației Dacica urmărește, pe de o parte, să contribuie la revitalizarea cercetării științifice a epocii dacice, aflată în declin ultimele decenii, iar pe de alta, să realizeze, prin cele două programe ale sale dedicate doctoranzilor – Școala de Toamnă din Valea Alunului și Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA) –, un program microacademic, care să contribie la o mai bună coagulare și motivare a generațiilor de doctoranzi, ce constituie viitorul cercetării în aceste domenii.

Proiectele și manifestările științifice ale centrului au ca rezultat publicații, ce vor fi găzduite de Editura Dacica sau de alte edituri.

Sediul Centrului de Studii se află în satul Alun, jud. Hunedoara, la poalele cetății dacice Piatra Roșie, în cadrul Campusului Dacica, unde dispune de o sală de conferințe cu 25 de locuri, dotată cu videoproiector, flipchart și internet prin satelit, precum și de o bibliotecă cu cca 2500 de volume. Centrul funcționează în parteneriat cu Pensiunea Dacica, situată în același campus, de ale cărei dotări beneficiază în derularea programelor sale.

Conducere

Dr. Aurora Pețan

Dr. Aurora Pețan

Director

Logistică

Logistică

Vicepreședinte

Drd. Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU

Drd. Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU

Secretariat și bibliotecă