1
2
3
4
5
6
SCOALA DE TOAMNA - EDITIA 2015
 
Ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015 
 
 • Calendar
 
Sesiunea I de admitere
-Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 august 2015
-Comunicarea rezultatelor: 3 august 2015
 
Sesiunea II de admitere
-Trimiterea candidaturii: 1-15 septembrie
-Comunicarea rezultatelor: 17 septembrie
 
Notă: candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de cei ce vor candida în cea de-a doua sesiune.
 
 • Rezultate sesiunea I

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

AIRINEI Adriana

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Formularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană

2.

BAJUSZ Mátyás

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Material litic din Dacia Porolissensis

3.

DRAȘOVEAN Laura-Simona

Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin

Tehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Tarziu din Banat 

4.

PĂUȘAN Xenia

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa

5.

PREDA Bianca

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României

6.

SÎRBU Livia

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Arheologie, Chișinău

Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)

7.

SÎRBU Mariana

Universitatea de Stat, Chișinău

Așa numitele „cenușare" din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație

  

 • Rezultate sesiunea II

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

LAZANU CIPRIAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz

2.

CRAIOVAN Bogdan

Universitatea de Vest Timișoara

Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014

3.

HALBAC  Alexandru

Universitatea de Vest Timișoara

Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 

4.

POP Xenia

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)

 

 

 

 • Program provizoriu

 

I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box - când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________

II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________

III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș - Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu - Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.

Școala de Toamnă Editia 2015

 Ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015  

 • Calendar

 Sesiunea I de admitere-Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 august 2015-Comunicarea rezultatelor: 3 august 2015 Sesiunea II de admitere-Trimiterea candidaturii: 1-15 septembrie-Comunicarea rezultatelor: 17 septembrie Notă: candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de cei ce vor candida în cea de-a doua sesiune. 

 • Rezultate sesiunea I

 Nr. crt.Nume și prenumeInstituțiaTitlul proiectului1.AIRINEI AdrianaUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” IașiFormularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană2.BAJUSZ MátyásUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaMaterial litic din Dacia Porolissensis3.DRAȘOVEAN Laura-SimonaInstitut für Prähistorische Archäologie, BerlinTehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Tarziu din Banat 4.PĂUȘAN XeniaUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaInterdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa5.PREDA BiancaInstitutul de Arheologie „Vasile Pârvan” BucureștiPiese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României6.SÎRBU LiviaInstitutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Arheologie, ChișinăuComplexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)7.SÎRBU MarianaUniversitatea de Stat, ChișinăuAșa numitele „cenușare" din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație  

 • Rezultate sesiunea II

 Nr. crt.Nume și prenumeInstituțiaTitlul proiectului1.LAZANU CIPRIANUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” IașiCercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz2.CRAIOVAN BogdanUniversitatea de Vest TimișoaraPipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-20143.HALBAC  AlexandruUniversitatea de Vest TimișoaraIstoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 4.POP XeniaUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-NapocaAspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)   

 • Program provizoriu

 I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box - când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș - Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu - Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.