Școala de Toamnă din Valea Alunului

Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Tineri Cercetători în Istorie Veche și Arheologie este organizată de către Centrul de Studii al Fundației Dacica și se desfășoară în fiecare an la începutul lunii octombrie, la sediul Fundației Dacica din satul Alun, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara. Scopul școlii este acela de a oferi tinerilor cercetători un cadru de întâlnire și dezbatere, posibilitatea contactului cu specialiști din mai multe centre universitare și cu abordări moderne în domeniu, precum și ocazia de a studia istoria „pe viu” la cele mai importante situri și monumente din zonă.
Școala are trei componenete de bază: un pachet de cursuri și workshop-uri, susținute de specialiști din mai multe centre universitare și de cercetare din țară și străinătate, o sesiune de comunicări a tinerilor cercetători, precum și excursii de studiu la situri, monumente istorice și muzee din zonă.
Cheltuielile de cazare, masă, transport local, precum și cheltuielile necesare desfășurării activităților din program sunt suportate de organizatori.
Nu se acoperă costurile de transport ale participanților din localitatea de domiciliu până la cel mai apropiat oraș (Deva/ Simeria/ Călan).