PREZENTARE

Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Tineri Cercetători în Istorie Veche și Arheologie este organizată de către Centrul de Studii al Fundației Dacica și se desfășoară în fiecare an la începutul lunii octombrie, în satul Alun, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara.

Scopul școlii este acela de a oferi studenților și tinerilor cercetători un cadru de întâlnire și dezbatere, posibilitatea contactului cu specialiști din mai multe centre universitare și cu abordări interdisciplinare în domeniu, precum și ocazia de a studia istoria „pe viu” la cele mai importante situri și monumente din zonă.

Școala are trei componenete de bază: un pachet de cursuri și workshop-uri interdisciplinare, susținute de lectori din mai multe centre universitare și de cercetare din întreaga țară, o sesiune de comunicări a tinerilor cercetători, precum și excursii de studiu la situri, monumente istorice și muzee din zonă.

Cheltuielile de cazare, masă, transport local, precum și cheltuielile necesare desfășurării activităților din program sunt suportate de organizatori. Nu se acoperă costurile de transport ale participanților din localitatea de domiciliu până la cel mai apropiat oraș (Deva/ Simeria/ Călan). Taxa de înscriere este de 200 lei/ persoană.

Valea Alunului mărginește la nord dealul Piatra Roșie, pe care se află amplasată cetatea dacică cu același nume, componentă a sitului serial UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei”. Cazarea este oferită de Pensiunea Dacica,  situată într-un peisaj de vis, clasificată la trei margarete, care dispune de camere cu două sau patru locuri cu baie proprie și încălzire centrală. Cursurile se desfășoară în sala de conferințe a Centrului de Studii al Fundației Dacica, situat în același complex cu Pensiunea Dacica.

ADMITERE

Oferta de locuri

Sunt disponibile 16 locuri pentru studenți, absolvenți și cercetători din România și Republica Moldova cu vârsta maximă de 40 de ani, care urmează sau au urmat un program universitar în istorie veche, arheologie sau domenii conexe (filologe clasică, arhitectură, patrimoniu ș.a.).

 

Documente necesare înscrierii 

-Formular de înscriere - se completează AICI;

-CV Europass;

-Memoriu de activitate științifică (include lista publicațiilor, a sesiunilor științifice la care candidatul a susţinut lucrări, a şantierelor arheologice la care a participat – nume, coordonator de șantier și perioadă -, a proiectelor de cercetare din care a făcut parte ș.a.);

-Un rezumat de maximum 2 pagini al proiectului de cercetare pe care candidatul intenționează să îl prezinte în cadrul sesiunii de comunicări din programul Școlii.

Documentele se vor trimite, ca fișiere atașate, prin email, la adresa scoala@dacica.ro. Formularul de înscriere se completează online.

 

Criterii de admitere

Selecția se face prin concurs, de către o comisie alcătuită din specialiști, în baza CV-ului, a memoriului de activitate și a proiectului de cercetare.

Rezultatele selecției se vor afișa pe pagina de internet a Școlii, http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna, pe pagina de facebook a Școlii www.facebook.com/ValeaAlunului și vor fi comunicate prin email fiecărui candidat în parte.

În urma selecţiei, candidaţii declarați admiși vor confirma înscrierea prin transmiterea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie, care să ateste faptul că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la acest tip de activitate, și a dovezii achitării taxei de înscriere în valoare de 200 lei/ persoană. Taxa se achită prin virament bancar, în termen de max. două săptămâni de la admitere, în contul IBAN RO09INGB0000999908821250 ING BANK, titular Fundația Dacica, cu precizarea „Taxă înscriere Școala de Toamnă”. Aceasta nu se returnează în cazul în care candidatul declarat admis renunţă la program.

EDIȚIA CURENTA
 
Următoarea ediție se va desfășura în perioada 9-16 octombrie 2022.
  
Înscrierile se vor face în perioada 1 iulie - 11 septembrie 2022.
 
 
Rezultatele admiterii:
 1. Alexandru Mihail Adrian, Universitatea din Pitești - retras. Locul a fost ocupat de Pall-Both Diandra Natalia, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
 2. Batog Nicolai, Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, Polonia
 3. Boișteanu Florian, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 4. Brândușan Lavinia Maria, Muzeul Județean Satu Mare
 5. Chivu Cristina, independent
 6. Cismaru George, Universitatea de Vest din Timișoara
 7. Ferencz Gross Michael Sigismund, Universitatea de Vest din Timișoara
 8. Gaspar Raul-Andrei, Universitatea de Vest din Timișoara
 9. Gălățanu Gabriel, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
 10. Irimia Adrian-Daniel, Universitatea „Ovidius” din Constanța
 11. Mistreanu Eugeniu, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău
 12. Munteanu Alexandru, Universitatea de Vest din Timișoara
 13. Nica Darius, Universitatea de Vest din Timișoara
 14. Petrovics Robert, Universitatea de Vest din Timișoara
 15. Pop Xenia, Muzeul Județean Satu Mare
 16. Sîrbu Livia, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău.
 
Lista cursurilor:
 1. Prezentul trecutului - Arheologie și reprezentare. Prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU, Universitatea de Vest din Timișoara
 2. Perspective ale cercetării pluridisciplinare în arheologie. Importanța și rolul  analizelor arheozoologice. Dr. Georgeta EL SUSI, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
 3. Structuri geomorfologice vs structuri arheologice - Investigații interdisciplinare. Prof. dr. Petru URDEA, Universitatea de Vest din Timișoara
 4. Arheologia mobilității umane. Dr. habil. Aurel RUSTOIU, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
 5. Tehnici moderne de investigare a obiectelor de interes arheologic. Prof. dr. Titus VLASE, Universitatea de Vest din Timișoara
 6. Rolul cercetării interdisciplinare în arheologie. Studiu de caz: Ocnița-Buridava. Conf. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU, Universitatea din Pitești
 7. Noțiuni introductive de arheologie cognitivă. Conf. Dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara)
 8. Proiectul expoziției muzeale. Noțiuni introductive. Dr. Iosif Vasile FERENCZ, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
 9. Lingvistica în dialog cu arheologia. Dr. Dan UNGUREANU, Universitatea de Vest din Timișoara
 10. LiDAR în arheologie. Studiu de caz: Zona capitalei Regatului Dac. Dr. Aurora PEȚAN, Universitatea de Vest din Timișoara / Centrul de Studii al Fundației Dacica
 11. Arheometalurgia și importanța sa în cercetarea arheologică. Studiu de caz realizat pe echipament militar dacic. Drd. Ovidiu UDRESCU, Universitatea din Pitești

 Cursuri online:

 1. How to characterize archaeological mineral materials by techniques of microscopy. Prof. dr. Johannes WEBER, University of Applied Sciences, Vienna
 2. Arhitectură originară. Prof. dr. arh. Augustin IOAN, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
 3. Digital documentation of endangered cultural heritage: Perspectives from Maritime Asia. Prof.dr. Michael FENNER, Kyoto University Center for Southeast Asian Studies, Associate Member of the History Faculty, University of Oxford.

Sesiunea de comunicări a studenților:

Gaspar Raul-Andrei, Universitatea de Vest din Timișoara, Aşezarea Starčevo-Criş de la Bocșa

Irimia Adrian-Daniel, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Manifestări ale Cultului Taurului în eneoliticul din spațiul României. Studiu de caz: Gropi rituale din cultura Hamangia

Mistreanu Eugeniu, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, Evoluția culturii materiale și a habitatului în spațiul pruto-nistrean în epoca eneoliticului (cultura Gumelnița/Bolgrad-Aldeni)

Nica Darius, Universitatea de Vest din Timișoara, Elemente de arheologie funerară în eneoliticul din Banat. Mormintele bodrogkerestzùr din situl Mosnita Veche 16

Pop Xenia, Muzeul Județean Satu Mare, Exploatarea animalelor în așezările aparținând culturii Baden din România

Sîrbu Livia, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău) Metalurgia bronzului în situl Trinca „Izvorul lui Luca”

Gălățanu Gabriel, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie, Considerații privind dinamica locuirii umane din Bazinul Hidrografic Sărata (Județul Neamț)

Petrovics Robert, Universitatea de Vest din Timișoara, Morminte din sud-vestul Transilvaniei în a doua epocă a fierului

Pall-Both Diandra Natalia, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca, Incursiuni în lumea culinară a dacilor. Râșnițele și rolul acestora

Boișteanu Florian, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Master Arheologie și studii clasice, Reprezentări funerare ale costumului norico-pannonic din Dacia romană

Chivu Cristina, Universitatea de Vest din Timișoara, Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Trecut și viitor

Batog Nicolai, Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań) Nomazii din spațiul Pruto-Nistrean din a doua jum. a sec. II- prima jum. a sec. III

Brândușan Lavinia Maria, Muzeul Județean Satu Mare, Transfer tehnologic și producția locală a ceramicii de secol II-IV d.Hr. în câmpia Someșului

Munteanu Alexandru, Universitatea de Vest din Timișoara, Elemente de habitat în Timişoara secolelor XV-XVII

Ferencz Gross Michael Sigismund, Universitatea de Vest din Timișoara, Importanța turnurilor de apărare a castelului Corvinilor din punct de vedere tactic și arhitectonic

Cismaru George, Universitatea de Vest din Timișoara, Despre ciclopi si zidurile lor.

 
ALTE EDIȚII
 
 
 

Oferta program 2019

 

 • Cursuri

1. Geologie. Piatra cu valoare de patrimoniu. Dr. geol. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București

2. Problema arheoastronomică: între arheologie și astronomie. Studii de caz din România. Dr. Marc FRÎNCU, Universitatea de Vest Timișoara  

3. Arheologia peisajului. Elemente de teorie și aplicații practice. Conf. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest Timișoara

4. Geneza și morfologia solurilor. Aplicații în arheologie. Conf. dr. Laura PAULETTE, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca         

5. Etnoarheologie montană. Drumuri de plai în Munții Șureanu. Dr. Aurora PEȚAN, Centrul de Studii al Fundației

Dacica                                   

6. Lemnul – sursă multidisciplinară de informații. Dr. Cătălin ROIBU, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava                                                 

7. Munți și tehnologii de cercetare. Limes Transalutanus 2.0. Dr. Eugen S. TEODOR, Muzeul Național de Istorie a României, București          

8. Antropologie culturală. Apariția și semnificațiile tatuajului. Roxana Elena STĂNCESCU, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva     

9. Arhitectura antică: de la proiect la realizare. Arh. dr. Mirela WEBER-ANDREȘCOV, Mortesdorfer Boot, Motiș/Viena     

 

 • Sesiune de comunicări a studenților

 

 • Excursii de documentare

1. Biserica fortificată Valea Viilor (UNESCO) – Motiș – Muzeul Astra – centrul istoric al Sibiului. Ghidaj de specialitate: arh. dr. Mirela Weber-Andreșcov

2. Cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan

3. Drumurile de plai ale dacilor și Sarmizegetusa Regia, excursie offroad. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan

 

 • Recital folk. 

  Adriana Andreica și Florin-Vasile Grec

 

 

SCOALA DE TOAMNA - EDITIA 2016
 
Ediția a IV-a, 1-9 octombrie 2016 
 
 
 • Calendar
Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 septembrie 2016
 
 

 

 • Rezultate admitere sesiunea I (1 septembrie)

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

COLBAN Cassian

Universitatea de Vest Timișoara

O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin

2.

CRAIOVAN Bogdan

Universitatea de Vest Timișoara

La răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI

3.

HEGHEA Serghei

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău

Așezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III - Țiganca (repere istoriografice)

4.

OPREAN Cristian

Universitatea de Vest Timișoara

Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014

5.

PĂUȘAN Xenia

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Elemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice

6.

POP Xenia

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Artefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”

7.

SÎRBU Livia

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău

Așezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective

8.

SURDU Victoria

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Chișinău

Cercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean

 

 

 • Rezultate admitere sesiunea a II-a (25 septembrie)

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

9.

BAJUSZ Mátyás

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cariera de piatră a castrului de la Românași

10.

BOER Ilka

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Judith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca

11.

LAZANU Ciprian-Cătălin

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

 Metalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul Bârladului

 

 • Program final

Sâmbătă, 1 oct. Sosirea participanților

Duminică, 2 oct. Excursie la Roșia Montană, pe traseul Alun – Călan – Simeria Veche – Șoimuș  – Brad  – Buceș Vulcan – Abrud – Roșia Montană – Zlatna – Almașu Mare – Ardeu – Geoagiu – Orăștie – Alun. Se vizitează și muzeele/colecțiile de la Brad, Roșia Montană, Almașu Mare și Orăștie.

Ghidaj: dr. Mihai Căstăian. Masa de prânz: restaurantul Filonul de Aur din Abrud. Transport cu autocarul.

 

Luni, 3 oct.

09-13. Natura și valențele patrimoniului arheologic. Dr. Valeriu CAVRUC, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe

16-20. Managementul și integrarea datelor topografice și arhitecturale în documentația arheologică. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Starea de conservare a monumentelor de pe Limes Transalutanus. Dr. Eugen S. TEODOR, Muzeul Național de Istorie al României

 

Marți, 4 oct. 

09-13. Om, spațiu geografic și organizare teritorială. Teoria hărților mentale privind adaptabilitatea la mediu și exploatarea reliefului de către om în Preistorie. Lect. Dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara

16-20. Constructori și elite conducătoare în tellul neolitic de la Uivar (mileniul VI-V BC). Prof. Dr. Florin DRAȘOVEAN, Muzeul Banatului, Timișoara

 

Miercuri, 5 oct.

09-13. Sesiune de comunicări a studenților

16-19. Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj: dr. Aurora Pețan.

 

Joi, 6 oct.

09-13. Sedimentologie și micromorfologie. Aplicații în arheologie. Dr. Constantin HAITĂ, Muzeul Național de Istorie al României, București

16-20. Ars vitraria experimentalis. Introducere în istoria și arheologia veselei de sticlă antice. Dr. Sever-Petru BOȚAN, Institutul de Arheologie Iași

 

Vineri, 7 oct.

09-13. Geo-științe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare și probare geologică a unui sit. Dr. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București

16-20. Palinologia – o „unealtă” pentru reconstituirea mediului din trecut. Aplicații în arheologie. Dr. Ioan TANȚĂU, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Seară de folk cu Adriana ANDREICA

 

Sâmbătă, 8 oct.

09-17. Excursie off-road la Sarmizegetusa Regia pe traseul Costești – Prihodiște – Poiana Omului – Rudele – Meleia - Șteaua Mică – Godeanu – Muncel – Sarmizegetusa Regia.

18-20. Ideologie și simbolism în arta tracilor nordici (sec. V-III a. Chr.). Dr. Valeriu SÎRBU, Muzeul Brăilei / Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

 

Duminică, 9 oct. Închiderea școlii. Plecarea participanților

 

Sesiunea de comunicări a studenților, miercuri, 5 octombrie

Moderator: Raluca Eliza-BĂTRÎNOIU

 

09:00 – 09:20
Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III - Țiganca (repere istoriografice)

 

09:20 – 09:40

Victoria SURDU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Chișinău

Cercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean

 

09:40 – 10:00

Xenia POPUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Artefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”

 

10:00 – 10:20

Ciprian LAZANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Metalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul

Bârladului

 

10:20 – 10:40
Livia SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective
 

10:40 – 11:00. Pauză de cafea

 

11:00 – 11:20
Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Cariera de piatră a castrului de la Românași
 
11:20 – 11:40
Xenia PĂUȘAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Elemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice
 
11:40 – 12:00
Cassian COLBAN Cassian, Universitatea de Vest Timișoara
O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin
 
12:00 – 12:20
Cristian OPREAN, Universitatea de Vest Timișoara
Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014
 
12:20 – 12:40
Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest Timișoara
La răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI
 
12:40 – 13:00
Ilka BOÉR, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Judith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca
 
Discuții finale
SCOALA DE TOAMNA - EDITIA 2015
 
Ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015 
 
 • Calendar
 
Sesiunea I de admitere
-Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 august 2015
-Comunicarea rezultatelor: 3 august 2015
 
Sesiunea II de admitere
-Trimiterea candidaturii: 1-15 septembrie
-Comunicarea rezultatelor: 17 septembrie
 
Notă: candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de cei ce vor candida în cea de-a doua sesiune.
 
 • Rezultate sesiunea I

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

AIRINEI Adriana

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Formularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană

2.

BAJUSZ Mátyás

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Material litic din Dacia Porolissensis

3.

DRAȘOVEAN Laura-Simona

Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin

Tehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Tarziu din Banat 

4.

PĂUȘAN Xenia

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa

5.

PREDA Bianca

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României

6.

SÎRBU Livia

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Arheologie, Chișinău

Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)

7.

SÎRBU Mariana

Universitatea de Stat, Chișinău

Așa numitele „cenușare" din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație

  

 • Rezultate sesiunea II

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

LAZANU CIPRIAN

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz

2.

CRAIOVAN Bogdan

Universitatea de Vest Timișoara

Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014

3.

HALBAC  Alexandru

Universitatea de Vest Timișoara

Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 

4.

POP Xenia

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)

 

 

 

 • Program provizoriu

 

I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box - când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________

II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________

III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș - Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu - Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.

Școala de Toamnă Editia 2015

 Ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015  

 • Calendar

 Sesiunea I de admitere-Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 august 2015-Comunicarea rezultatelor: 3 august 2015 Sesiunea II de admitere-Trimiterea candidaturii: 1-15 septembrie-Comunicarea rezultatelor: 17 septembrie Notă: candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de cei ce vor candida în cea de-a doua sesiune. 

 • Rezultate sesiunea I

 Nr. crt.Nume și prenumeInstituțiaTitlul proiectului1.AIRINEI AdrianaUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” IașiFormularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană2.BAJUSZ MátyásUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaMaterial litic din Dacia Porolissensis3.DRAȘOVEAN Laura-SimonaInstitut für Prähistorische Archäologie, BerlinTehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Tarziu din Banat 4.PĂUȘAN XeniaUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaInterdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa5.PREDA BiancaInstitutul de Arheologie „Vasile Pârvan” BucureștiPiese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României6.SÎRBU LiviaInstitutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Arheologie, ChișinăuComplexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)7.SÎRBU MarianaUniversitatea de Stat, ChișinăuAșa numitele „cenușare" din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație  

 • Rezultate sesiunea II

 Nr. crt.Nume și prenumeInstituțiaTitlul proiectului1.LAZANU CIPRIANUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” IașiCercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz2.CRAIOVAN BogdanUniversitatea de Vest TimișoaraPipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-20143.HALBAC  AlexandruUniversitatea de Vest TimișoaraIstoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 4.POP XeniaUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-NapocaAspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)   

 • Program provizoriu

 I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box - când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș - Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu - Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.
SCOALA DE TOAMNA - EDITIA 2014

 

 • Rezultate

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

ARDELEAN Adrian*

Universitatea de Vest, Timișoara

Cercetările preventive de la Moșnița Veche, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș, obiectiv 16

2.

BĂTRÎNOIU Raluca-Eliza

Universitatea București

Locuirea getică din Muntenia în sec. I a.Chr.-I p. Chr.

3.

CĂRĂBIȘI Vlad-Ștefan

Academia Română, București

Perioada getică între Carpaţii Meridionali, Dunăre şi Olt (sec. IV-III a.Chr.)

4.

DRAȘOVEAN Laura-Simona

Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin

Variabilitate litică în neoliticul din Banatul românesc

5.

HEGYI Alexandru

Universitatea de Vest, Timișoara

Considerații asupra terminologiei utilizate pentru perioada de tranziție la epoca fierului în Banat

6.

HONCU Ștefan

Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

Aprovizionarea cu ceramică de bucătărie a mediului militar din Dobrogea romană (sec. II-III p.Chr.)

7.

LAZANU Ciprian-Cătălin

Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

Epoca bronzului în Podișul Bârladului

8.

PĂUȘAN Xenia

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Metode, tehnici, echipament/tehnologii folosite in identificarea măsurilor necesare pentru conservarea primară a structurilor de zidarie pe un sit arheologic

9.

PROCIUC Mariana Ioana

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Tehnici de tranșare a animalelor în neolitic.Studiu de caz: situl de la Fruntișeni (jud. Vaslui)

10.

SÎRBU Livia

Academia de Științei a Moldovei, Chișinău

Habitatul comunităților hallstattului canelat de tip Chișinău-Corlăteni din spațiul carpato-nistrean (sec. XII-X î.e.n.)

11.

SÎRBU Mariana

Universitatea de Stat, Chișinău

„Cenuşarele” din aşezările complexului cultural Noua-Sabatinovka.  Caracteristici şi semnificaţie

12.

WADZACK Roman Frederic*

Institut für Prähistorische Arhcäologie, Berlin

Vikings at Dorestad: archaeological evidence on viking raids in The Netherlands

__________________

 * Admis în afara concursului.

 

 

 • Program

 

Sâmb. 4 oct.

9-18: Sosirea participanților; 18.00: deschiderea școlii

Dum. 5 oct.

9-16: Excursie documentară pe traseul Streisângiorgiu –Hunedoara – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Densuș

17-20 Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan, Centrul de Studii al Fundației Dacica

 

Luni 6 oct.

9-13: Arheologie aeriană. Metodologie și aplicații practice. Carmen Bem, CNADNR S.A., București

16-20: Bioarheologia ca mod de cercetare antropologică.

Dr. Andrei Soficaru, Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, București

 

Marți 7 oct.

9-13: Arheologia preventivă în România între știință și economia de piață. Lect. dr. Dorel Micle, Universitatea de Vest, Timișoara

 

16-17: Rolul ONG-urilor în cercetarea arheologică, promovarea culturală și diseminarea de masă a patrimoniului arheologic din România. Lorena Vlad, ArheoVest, Timișoara

17-20: Sesiune de comunicări a doctoranzilor

Miercuri 8 oct.

8-16: Excursie documentară pe traseul Alba Iulia – Germisara/Geoagiu Băi – Aquae/Călan. Ghidaj de specialitate în Alba Iulia: dr. Viorica Rusu-Bolindeț, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

 

Joi 9 oct.

9-20: Introducere in metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizica si teledetectie cu UAV). Dr. Dan Ștefan, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

 

vineri 10 oct.

9-13: Integrarea si analiza datelor arheologice in sisteme GIS

Dr. Maria-Magdalena Ștefan, IAIA, Cluj-Napoca

 

16-20: Elemente de tipologie arheologică. Programul de gestiune și analiză arheologică Montelius. Dr. Cosmin Suciu, Muzeul Banatului, Timișoara

Sâmb. 11 oct.

9-20: Excursie documentară la cetățile dacice Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan, Centrul de Studii al Fundației Dacica

Dum. 12 oct.

Închiderea școlii; plecarea participanților

 

 

 

 

 

Școala de Toamnă Editia 2014

 

 • Rezultate

 Nr. crt.Nume și prenumeInstituțiaTitlul proiectului1.ARDELEAN Adrian*Universitatea de Vest, TimișoaraCercetările preventive de la Moșnița Veche, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș, obiectiv 162.BĂTRÎNOIU Raluca-ElizaUniversitatea BucureștiLocuirea getică din Muntenia în sec. I a.Chr.-I p. Chr.3.CĂRĂBIȘI Vlad-ȘtefanAcademia Română, BucureștiPerioada getică între Carpaţii Meridionali, Dunăre şi Olt (sec. IV-III a.Chr.)4.DRAȘOVEAN Laura-SimonaInstitut für Prähistorische Archäologie, BerlinVariabilitate litică în neoliticul din Banatul românesc5.HEGYI AlexandruUniversitatea de Vest, TimișoaraConsiderații asupra terminologiei utilizate pentru perioada de tranziție la epoca fierului în Banat6.HONCU ȘtefanUniversitatea „Al.I. Cuza” IașiAprovizionarea cu ceramică de bucătărie a mediului militar din Dobrogea romană (sec. II-III p.Chr.)7.LAZANU Ciprian-CătălinUniversitatea „Al.I. Cuza” IașiEpoca bronzului în Podișul Bârladului8.PĂUȘAN XeniaUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaMetode, tehnici, echipament/tehnologii folosite in identificarea măsurilor necesare pentru conservarea primară a structurilor de zidarie pe un sit arheologic9.PROCIUC Mariana IoanaUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-NapocaTehnici de tranșare a animalelor în neolitic.Studiu de caz: situl de la Fruntișeni (jud. Vaslui)10.SÎRBU LiviaAcademia de Științei a Moldovei, ChișinăuHabitatul comunităților hallstattului canelat de tip Chișinău-Corlăteni din spațiul carpato-nistrean (sec. XII-X î.e.n.)11.SÎRBU MarianaUniversitatea de Stat, Chișinău„Cenuşarele” din aşezările complexului cultural Noua-Sabatinovka.  Caracteristici şi semnificaţie12.WADZACK Roman Frederic*Institut für Prähistorische Arhcäologie, BerlinVikings at Dorestad: archaeological evidence on viking raids in The Netherlands__________________ * Admis în afara concursului.  

 • Program

 Sâmb. 4 oct.9-18: Sosirea participanților; 18.00: deschiderea școliiDum. 5 oct.9-16: Excursie documentară pe traseul Streisângiorgiu –Hunedoara – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Densuș17-20 Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan, Centrul de Studii al Fundației Dacica Luni 6 oct.9-13: Arheologie aeriană. Metodologie și aplicații practice. Carmen Bem, CNADNR S.A., București16-20: Bioarheologia ca mod de cercetare antropologică.Dr. Andrei Soficaru, Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, București Marți 7 oct.9-13: Arheologia preventivă în România între știință și economia de piață. Lect. dr. Dorel Micle, Universitatea de Vest, Timișoara 16-17: Rolul ONG-urilor în cercetarea arheologică, promovarea culturală și diseminarea de masă a patrimoniului arheologic din România. Lorena Vlad, ArheoVest, Timișoara17-20: Sesiune de comunicări a doctoranzilorMiercuri 8 oct.8-16: Excursie documentară pe traseul Alba Iulia – Germisara/Geoagiu Băi – Aquae/Călan. Ghidaj de specialitate în Alba Iulia: dr. Viorica Rusu-Bolindeț, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Joi 9 oct.9-20: Introducere in metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizica si teledetectie cu UAV). Dr. Dan Ștefan, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București vineri 10 oct.9-13: Integrarea si analiza datelor arheologice in sisteme GISDr. Maria-Magdalena Ștefan, IAIA, Cluj-Napoca 16-20: Elemente de tipologie arheologică. Programul de gestiune și analiză arheologică Montelius. Dr. Cosmin Suciu, Muzeul Banatului, TimișoaraSâmb. 11 oct.9-20: Excursie documentară la cetățile dacice Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru. Ghidaj de specialitate: dr. Aurora Pețan, Centrul de Studii al Fundației DacicaDum. 12 oct.Închiderea școlii; plecarea participanților     

SCOALA DE TOAMNA - EDITIA 2013

Rezultate

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Universitatea

Titlul comunicării

1.

Asăndoae Roxana

Universitatea Aristotel, Thessaloniki

Mormintele princiare getice – Studiu comparativ al mormintelor şi al riturilor funerare cu mormintele corespondente (omoloage) din Macedonia Antică şi Tracia

2.

Bajusz Mátyás

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Stadiul de cercetare al carierelor de piatră de pe traseul Porolissum-Potaissa

3.

Bătrînoiu Raluca-Eliza

Universitatea Bucureşti

Locuirea getică din Muntenia (IV-II a.Chr.)

4.

Berzovan Alexandru

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Perioada regatului dac în bazinul Mureșului Inferior și al Crișului Alb (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.)

5.

Borangic Cătălin

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Elitele militare în lumea geto-dacilor (sec. II a.Chr.-sec. II p.Chr.)

6.

Coatu Cosmin Mihail

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Decorațiile armatei romane. Studiu de caz: armata din Dacia traiană

7.

Gînţa Cosmina Maria

Univeristatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Pelerinajele în antichitate

8.

Pázsint Annamária-Izabella

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Istoria Daciei romane văzută prin inscripţiile din Ahaia

9.

Prisecaru Dănuţ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Prelucrarea fibrelor vegetale şi animale în Epoca Bronzului în spaţiul est-carpatic al României

10.

Prociuc Mariana

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Date zooarheologice preliminare din aşezarea de la Fruntişeni (jud. Vaslui) aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni

11.

Vasilache Mariana

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Aşezări cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A-Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor

 

Program

Sâmbătă, 5 oct.

14-20

Sosirea participanților; deschiderea școlii.

Duminică, 6 oct.

9-13

Excursie la Hunedoara: Castelul Corvinilor; Descoperiri dacice cu caracter funerar din situl „Grădina Castelului”; Situl arheologic „Dealul Sânpetru”. Ghidaj  de specialitate dr. Cristian C. Roman, Muzeul Castelul Corvinilor.

16-20

Excursie la Cetatea Dacică Piatra Roșie. Ghidaj de specialitate dr. Aurora Pețan, Fundația Dacica / Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Luni, 7 oct.

9-13

„Landscape archaeology” – ce este și la ce folosește? Dr. Eugen S. Teodor, Muzeul Național de Istorie a României, București.

16-20

Sesiune de comunicări a doctoranzilor. Moderator drd. Mariana Vasilache, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.

Marți, 8 oct.

9-13

Sesiune de comunicări a doctoranzilor. Moderator drd. Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

16-18

Tipologia și cronologia ceramicii dacice din Transilvania. Abordari metodologice. Dr. Cristian Roman, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara.

18-20

Descoperă arheologia urbană. Dr. George Bounegru, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Miercuri, 9 oct.

9-13

Excursie la Alba Iulia: Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii, Catedrala Catolică, Catedrala Ortodoxă, Cetatea. Ghidaj de specialitate dr. George Bounegru, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

16-20

Excursie la Sarmizegetusa: situl și muzeul Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Ghidaj de specialitate dr. Gică Băeștean, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. La întoarcere, oprire la biserica din Densuș.

Joi, 10 oct.

9-11

Topografia arheologică între teledetecția satelitară și cartarea cu stația totală. Studiu de caz: Castrele romane de marș din Munții Șureanu. Lect.dr. Dorel Micle, Universitatea de Vest, Timișoara.

11-13

”Assembling the pot’s puzzle”. Metode fizico-chimice de datare și caracterizare a ceramicii. Dr. Florica Mățău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

16-18

Arheologia istorică. Vama și carantina austriacă de la Pricske (sec. XVIII). Dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.

18-20

La cumpăna mileniului II a.Chr. în Transilvania. Dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Vineri, 11 oct.

9-20

Excursie la cetățile dacice Sarmizegetusa Regia și Costești-Cetățuie.

Sâmbătă, 12 oct.

9-13

Geofizică și topografie arheologică. Dr. Dan Ștefan, Digital Domain, București.

16-20

Arheologie digitală și GIS. Dr. Magdalena Ștefan, Digital Domain, București.

Duminică, 13 oct.

9-18

Închiderea școlii; plecarea participanților.

 

            Sesiunea de comunicări a doctoranzilor

Luni, 7 oct.

16-16,30

Mariana Prociuc, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Date zooarheologice preliminare din aşezarea de la Fruntişeni (jud. Vaslui) aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni,

16,30-17

Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Perioada regatului dac în bazinul Mureșului Inferior și al Crișului Alb (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.),

17-17,30

Cosmin Coatu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Decorațiile armatei romane. Studiu de caz: armata din Dacia traiană

17,30-18

Bajusz Mátyás, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Stadiul de cercetare al carierelor de piatră de pe traseul Porolissum-Potaissa

18-18,30

Cosmina Maria Gînța, Univeristatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Pelerinajele în antichitate

18,30-20

Discuții

Marți, 8 oct.

9-9,30

Dănuț Prisecaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Prelucrarea fibrelor vegetale şi animale în Epoca Bronzului în spaţiul est-carpatic al României

9,30-10

Mariana Vasilache, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Aşezări cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A-Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor

10-10,30

Roxana Asăndoae, Universitatea „Aristotel” Thessaloniki, Mormintele princiare getice – Studiu comparativ al mormintelor şi al riturilor funerare cu mormintele corespondente (omoloage) din Macedonia Antică şi Tracia

10,30-11

Raluca-Eliza Bătrînoiu, Universitatea București, Locuirea getică din Muntenia (IV-II a.Chr.)

11-11,30

Cătălin Borangic, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Elitele militare în lumea geto-dacilor (sec. II a.Chr.-sec. II p.Chr.)

11,30-13

Discuții

            

Echipa

Coordonare generală: dr. Aurora Pețan, director Centrul de Studii al Fundației Dacica
Coordonare științifică: dr. Eugen S. Teodor, Muzeul Național de Istorie a României, București
Coordonare administrativă: arh. Marian Coman, Fundația Dacica
Secretar-coordonator: Pázsint Annamária-Izabella, masterandă, Universtitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Responsabil relația cu studenții: drd. Raluca Eliza-Bătrînoiu, Universitatea București

Partener: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA)

Școala de Toamnă Editia 2013

Rezultate Nr. crt.Nume şi prenumeUniversitateaTitlul comunicării1.Asăndoae RoxanaUniversitatea Aristotel, ThessalonikiMormintele princiare getice – Studiu comparativ al mormintelor şi al riturilor funerare cu mormintele corespondente (omoloage) din Macedonia Antică şi Tracia2.Bajusz MátyásUniversitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-NapocaStadiul de cercetare al carierelor de piatră de pe traseul Porolissum-Potaissa3.Bătrînoiu Raluca-ElizaUniversitatea BucureştiLocuirea getică din Muntenia (IV-II a.Chr.)4.Berzovan AlexandruUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, IaşiPerioada regatului dac în bazinul Mureșului Inferior și al Crișului Alb (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.)5.Borangic CătălinUniversitatea „1 Decembrie 1918”, Alba IuliaElitele militare în lumea geto-dacilor (sec. II a.Chr.-sec. II p.Chr.)6.Coatu Cosmin MihailUniversitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-NapocaDecorațiile armatei romane. Studiu de caz: armata din Dacia traiană7.Gînţa Cosmina MariaUniveristatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-NapocaPelerinajele în antichitate8.Pázsint Annamária-IzabellaUniversitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-NapocaIstoria Daciei romane văzută prin inscripţiile din Ahaia9.Prisecaru DănuţUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, IaşiPrelucrarea fibrelor vegetale şi animale în Epoca Bronzului în spaţiul est-carpatic al României10.Prociuc MarianaUniversitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-NapocaDate zooarheologice preliminare din aşezarea de la Fruntişeni (jud. Vaslui) aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni11.Vasilache MarianaUniversitatea de Stat din Moldova, ChișinăuAşezări cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A-Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor ProgramSâmbătă, 5 oct.14-20Sosirea participanților; deschiderea școlii.Duminică, 6 oct.9-13Excursie la Hunedoara: Castelul Corvinilor; Descoperiri dacice cu caracter funerar din situl „Grădina Castelului”; Situl arheologic „Dealul Sânpetru”. Ghidaj  de specialitate dr. Cristian C. Roman, Muzeul Castelul Corvinilor.16-20Excursie la Cetatea Dacică Piatra Roșie. Ghidaj de specialitate dr. Aurora Pețan, Fundația Dacica / Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.Luni, 7 oct.9-13„Landscape archaeology” – ce este și la ce folosește? Dr. Eugen S. Teodor, Muzeul Național de Istorie a României, București.16-20Sesiune de comunicări a doctoranzilor. Moderator drd. Mariana Vasilache, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.Marți, 8 oct.9-13Sesiune de comunicări a doctoranzilor. Moderator drd. Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.16-18Tipologia și cronologia ceramicii dacice din Transilvania. Abordari metodologice. Dr. Cristian Roman, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara.18-20Descoperă arheologia urbană. Dr. George Bounegru, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.Miercuri, 9 oct.9-13Excursie la Alba Iulia: Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii, Catedrala Catolică, Catedrala Ortodoxă, Cetatea. Ghidaj de specialitate dr. George Bounegru, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.16-20Excursie la Sarmizegetusa: situl și muzeul Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Ghidaj de specialitate dr. Gică Băeștean, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. La întoarcere, oprire la biserica din Densuș.Joi, 10 oct.9-11Topografia arheologică între teledetecția satelitară și cartarea cu stația totală. Studiu de caz: Castrele romane de marș din Munții Șureanu. Lect.dr. Dorel Micle, Universitatea de Vest, Timișoara.11-13”Assembling the pot’s puzzle”. Metode fizico-chimice de datare și caracterizare a ceramicii. Dr. Florica Mățău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.16-18Arheologia istorică. Vama și carantina austriacă de la Pricske (sec. XVIII). Dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.18-20La cumpăna mileniului II a.Chr. în Transilvania. Dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.Vineri, 11 oct.9-20Excursie la cetățile dacice Sarmizegetusa Regia și Costești-Cetățuie.Sâmbătă, 12 oct.9-13Geofizică și topografie arheologică. Dr. Dan Ștefan, Digital Domain, București.16-20Arheologie digitală și GIS. Dr. Magdalena Ștefan, Digital Domain, București.Duminică, 13 oct.9-18Închiderea școlii; plecarea participanților.             Sesiunea de comunicări a doctoranzilorLuni, 7 oct.16-16,30Mariana Prociuc, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Date zooarheologice preliminare din aşezarea de la Fruntişeni (jud. Vaslui) aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni,16,30-17Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Perioada regatului dac în bazinul Mureșului Inferior și al Crișului Alb (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.),17-17,30Cosmin Coatu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Decorațiile armatei romane. Studiu de caz: armata din Dacia traiană17,30-18Bajusz Mátyás, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Stadiul de cercetare al carierelor de piatră de pe traseul Porolissum-Potaissa18-18,30Cosmina Maria Gînța, Univeristatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Pelerinajele în antichitate18,30-20DiscuțiiMarți, 8 oct.9-9,30Dănuț Prisecaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Prelucrarea fibrelor vegetale şi animale în Epoca Bronzului în spaţiul est-carpatic al României9,30-10Mariana Vasilache, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Aşezări cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean (etapa Cucuteni A-Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor10-10,30Roxana Asăndoae, Universitatea „Aristotel” Thessaloniki, Mormintele princiare getice – Studiu comparativ al mormintelor şi al riturilor funerare cu mormintele corespondente (omoloage) din Macedonia Antică şi Tracia10,30-11Raluca-Eliza Bătrînoiu, Universitatea București, Locuirea getică din Muntenia (IV-II a.Chr.)11-11,30Cătălin Borangic, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Elitele militare în lumea geto-dacilor (sec. II a.Chr.-sec. II p.Chr.)11,30-13Discuții            EchipaCoordonare generală: dr. Aurora Pețan, director Centrul de Studii al Fundației DacicaCoordonare științifică: dr. Eugen S. Teodor, Muzeul Național de Istorie a României, BucureștiCoordonare administrativă: arh. Marian Coman, Fundația DacicaSecretar-coordonator: Pázsint Annamária-Izabella, masterandă, Universtitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-NapocaResponsabil relația cu studenții: drd. Raluca Eliza-Bătrînoiu, Universitatea BucureștiPartener: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA)

CONTACT

Centrul de Studii al Fundației Dacica

Com. Boșorod, sat Alun nr. 1,  jud. Hunedoara

Tel. 0757-322422

Email: scoala@dacica.ro

 

Director: dr. Aurora Pețan

Coordonare științifică: conf. dr. Dorel Micle

Coordonare studenți: dr. Raluca-Eliza Bătrînoiu

Coordonare organizare: arh.Marian Coman

Secretariat: Adriana Silion