1
2
3
4
5
6
PREZENTARE

Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie este organizată de către Centrul de Studii al Fundației Dacica și se desfășoară în fiecare an la începutul lunii octombrie, în satul Alun, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara.

Scopul școlii este acela de a oferi doctoranzilor un cadru de întâlnire și dezbatere, posibilitatea contactului cu specialiști din mai multe centre universitare și cu abordări moderne în domeniu, precum și ocazia de a studia istoria „pe viu” la cele mai importante situri și monumente din zonă.

Școala are trei componenete de bază: un pachet de cursuri și workshop-uri, susținute de specialiști din mai multe centre universitare și de cercetare din întreaga țară, o sesiune de comunicări a doctoranzilor, precum și excursii de studiu la situri și monumente de epocă dacică, romană și medievală din zonă.

Cheltuielile de cazare, masă, transport local, precum și cheltuielile necesare desfășurării activităților din program sunt suportate de organizatori. Nu se acoperă costurile de transport ale participanților din localitatea de domiciliu până la cel mai apropiat oraș (Deva/ Simeria/ Călan). Taxa de participare este de 70 lei/ persoană.

Valea Alunului mărginește la nord dealul Piatra Roșie, pe care se află amplasată cea mai puțin cercetată cetate dacică din Munții Orăștiei. Cazarea este oferită de Pensiunea Dacica,  situată într-un peisaj de vis, clasificată la trei margarete, care dispune de camere cu două locuri, baie proprie și încălzire centrală. Cursurile se desfășoară în sala de conferințe a Centrului de Studii al Fundației Dacica, situat în același complex cu Pensiunea Dacica.

ADMITERE

Oferta de locuri

Sunt disponibile 12 locuri pentru studenți/absolvenți din România și Republica Moldova, indiferent de țara în care urmează programul doctoral.  2 din cele 12 locuri sunt rezervate doctoranzilor din Republica Moldova. Candidați eligibili:

-doctoranzi (afiliați atât la universități, cât și la institute de cercetare), inclusiv cei aflați în ultimul an;

-masteranzi;

-absolvenți de masterat, chiar dacă nu sunt înscriși la doctorat în momentul selecției.

Toți candidații trebuie să urmeze sau să fi urmat programe de doctorat/ masterat în istorie veche/ arheologie sau domenii conexe.

 

Documente necesare înscrierii 

-Formular de înscriere – descarcă de aici;

-CV Europass;

-Memoriu de activitate științifică (include lista publicațiilor, a sesiunilor științifice la care candidatul a susţinut lucrări, a şantierelor arheologice la care a participat – nume, coordonator de șantier și perioadă -, a proiectelor de cercetare din care a făcut parte ș.a.);

-Un rezumat de maximum 2 pagini al proiectului de cercetare pe care doctorandul/ masterandul intenționează să îl prezinte în cadrul sesiunii de comunicări din programul Școlii. Acesta poate reprezenta proiectul de doctorat/ disertația de masterat sau alt proiect de cercetare.

Toate documentele se vor trimite, ca fișiere atașate, prin email, la adresa scoala@dacica.ro.

 

Criterii de admitere

Selecția se face prin concurs, de către o comisie alcătuită din specialiști, în baza punctajului acumulat în urma evaluării dosarului. Eventualele locuri eliberate ulterior prin renunțare, se vor redistribui, în ordinea punctajului.

Punctajul candidaților se realizează prin cumulare, astfel:

-6 puncte/ carte publicată în calitate de autor unic sau prim autor;

-5 puncte/ carte publicată în calitate de coautor;

-3 puncte/ volum editat sau coordonat;

-4 puncte/ articol publicat în calitate de autor unic sau prim autor;

-3 puncte articol publicat în calitate de coautor;

-1 punct/ recenzie publicată;

-1 punct/ lucrare comunicată la o sesiune știiințifică studențească;

-2 puncte/ lucrare comunicată la o sesiune științifică națională;

-3 puncte/ lucrare comunicată la o sesiune științifică internațională;

-1 punct/ 2 săptămâni de participare la un șantier arheologic;

-3 puncte / participare la un proiect de cercetare;

-1 punct/ participare la alte școli/ stagii de pregătire;

-0-3 puncte evaluarea de căre comisie a CV-ului;

-0-3 puncte evaluarea de către comisie a rezumatului proiectului științific.

Rezultatele selecției se vor afișa pe pagina de internet a Școlii, http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna, pe pagina de facebook a Școlii www.facebook.com/ValeaAlunului și vor fi comunicate prin email fiecărui candidat în parte.

În urma selecţiei, candidaţii declarați admiși vor confirma înscrierea prin transmiterea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie, care să ateste faptul că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la acest tip de activitate, și a dovezii achitării taxei de participare în valoare de 70 lei/ persoană. Taxa se achită prin mandat poștal sau virament bancar, în termen de max. două săptămâni de la admitere, în contul RO97RNCB0745110650960001, BCR Călan, titular Fundația Dacica, cu precizarea „Taxă participare Școala de Toamnă”. Aceasta nu se returnează în cazul în care candidatul declarat admis renunţă la program.

Locurile eliberate de eventualii candidații admiși care renunță pe parcurs vor fi ocupate în ordinea punctajului obținut de către ceilalți candidați. 

EDIȚIA CURENTA
 
 
Ediția a IV-a, 1-9 octombrie 2016 
 
 
  • Calendar
Trimiterea candidaturii: 1 iunie-1 septembrie 2016
 
 

 

  • Rezultate admitere sesiunea I (1 septembrie)

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1.

COLBAN Cassian

Universitatea de Vest Timișoara

O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin

2.

CRAIOVAN Bogdan

Universitatea de Vest Timișoara

La răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI

3.

HEGHEA Serghei

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău

Așezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III - Țiganca (repere istoriografice)

4.

OPREAN Cristian

Universitatea de Vest Timișoara

Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014

5.

PĂUȘAN Xenia

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Elemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice

6.

POP Xenia

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Artefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”

7.

SÎRBU Livia

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău

Așezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective

8.

SURDU Victoria

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Chișinău

Cercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean

 

 

  • Rezultate admitere sesiunea a II-a (25 septembrie)

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

9.

BAJUSZ Mátyás

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cariera de piatră a castrului de la Românași

10.

BOER Ilka

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Judith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca

11.

LAZANU Ciprian-Cătălin

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

 Metalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul Bârladului

 

  • Program final

Sâmbătă, 1 oct. Sosirea participanților

Duminică, 2 oct. Excursie la Roșia Montană, pe traseul Alun – Călan – Simeria Veche – Șoimuș  – Brad  – Buceș Vulcan – Abrud – Roșia Montană – Zlatna – Almașu Mare – Ardeu – Geoagiu – Orăștie – Alun. Se vizitează și muzeele/colecțiile de la Brad, Roșia Montană, Almașu Mare și Orăștie.

Ghidaj: dr. Mihai Căstăian. Masa de prânz: restaurantul Filonul de Aur din Abrud. Transport cu autocarul.

 

Luni, 3 oct.

09-13. Natura și valențele patrimoniului arheologic. Dr. Valeriu CAVRUC, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe

16-20. Managementul și integrarea datelor topografice și arhitecturale în documentația arheologică. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Starea de conservare a monumentelor de pe Limes Transalutanus. Dr. Eugen S. TEODOR, Muzeul Național de Istorie al României

 

Marți, 4 oct. 

09-13. Om, spațiu geografic și organizare teritorială. Teoria hărților mentale privind adaptabilitatea la mediu și exploatarea reliefului de către om în Preistorie. Lect. Dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara

16-20. Constructori și elite conducătoare în tellul neolitic de la Uivar (mileniul VI-V BC). Prof. Dr. Florin DRAȘOVEAN, Muzeul Banatului, Timișoara

 

Miercuri, 5 oct.

09-13. Sesiune de comunicări a studenților

16-19. Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj: dr. Aurora Pețan.

 

Joi, 6 oct.

09-13. Sedimentologie și micromorfologie. Aplicații în arheologie. Dr. Constantin HAITĂ, Muzeul Național de Istorie al României, București

16-20. Ars vitraria experimentalis. Introducere în istoria și arheologia veselei de sticlă antice. Dr. Sever-Petru BOȚAN, Institutul de Arheologie Iași

 

Vineri, 7 oct.

09-13. Geo-științe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare și probare geologică a unui sit. Dr. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București

16-20. Palinologia – o „unealtă” pentru reconstituirea mediului din trecut. Aplicații în arheologie. Dr. Ioan TANȚĂU, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Seară de folk cu Adriana ANDREICA

 

Sâmbătă, 8 oct.

09-17. Excursie off-road la Sarmizegetusa Regia pe traseul Costești – Prihodiște – Poiana Omului – Rudele – Meleia - Șteaua Mică – Godeanu – Muncel – Sarmizegetusa Regia.

18-20. Ideologie și simbolism în arta tracilor nordici (sec. V-III a. Chr.). Dr. Valeriu SÎRBU, Muzeul Brăilei / Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

 

Duminică, 9 oct. Închiderea școlii. Plecarea participanților

 

Sesiunea de comunicări a studenților, miercuri, 5 octombrie

Moderator: Raluca Eliza-BĂTRÎNOIU

 

09:00 – 09:20
Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III - Țiganca (repere istoriografice)

 

09:20 – 09:40

Victoria SURDU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Chișinău

Cercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean

 

09:40 – 10:00

Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Artefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”

 

10:00 – 10:20

Ciprian LAZANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Metalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul

Bârladului

 

10:20 – 10:40
Livia SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective
 

10:40 – 11:00. Pauză de cafea

 

11:00 – 11:20
Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Cariera de piatră a castrului de la Românași
 
11:20 – 11:40
Xenia PĂUȘAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Elemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice
 
11:40 – 12:00
Cassian COLBAN Cassian, Universitatea de Vest Timișoara
O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin
 
12:00 – 12:20
Cristian OPREAN, Universitatea de Vest Timișoara
Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014
 
12:20 – 12:40
Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest Timișoara
La răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI
 
12:40 – 13:00
Ilka BOÉR, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Judith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca
 
Discuții finale
CONTACT

Centrul de Studii al Fundației Dacica

Com. Boșorod, sat Alun nr. 1,  jud. Hunedoara

Tel. 0354-086162, 0757-322422

Email: scoala@dacica.ro

 

Coordonare științifică: dr. Aurora Pețan

Coordonare logistică: Marian Coman 

 

Responsabil program

drd. Raluca-Eliza Bătrînoiu

eliza_raluca@yahoo.com

Tel. 0721-920465