Publicații

Rezultatele cercetărilor desfășurate de Centrul de Studii al Fundației Dacica sunt puse la dispoziția publicului interesat sub forma mai multor volume apărute la Editura Dacica, a unui număr impresionant de articole apărute în publicații de specialitate și a unei serii de Rapoarte ale Centrului.
Au existat de asemenea numeroase participări la congrese și conferințe atât în țară cât și în străinătate.

Cărți

Sarmizegetusa Regia - 1 - Redescoperirea cetății - Aurora Pețan

Marea aventură a redescoperirii Sarmizegetusei Regia, prezentată în paginile acestui volum, poate sta alături de alte aventuri arheologice ale secolelor trecute, de la dezvelirea orașului Pompeii de sub cenușa Vezuviului, la întâlnirea lui Napoleon cu vestigiile Egiptului antic.
La începutul secolului al XIX-lea, pe Dealul Grădiștii s-a desfășurat unul dintre cele mai mari șantiere oficiale ale Europei acelei vremi, pornit de autoritățile habsburgice ca o campanie de căutare de comori între ruinele cetății dacice, dar transformat destul de repede într-o investigație arheologică pre-științifică. Apoi, pe tot parcursul secolului, numeroși cărturari au organizat expediții la ruine, le-au cercetat, desenat, descris și chiar fotografiat. Aceștia au identificat o serie de construcții care astăzi le sunt necunoscute arheologilor și au adunat informații extraordinar de prețioase, care ar putea duce la rescrierea istoriei capitalei Regatului Dac.
Toată această aventură a rămas aproape complet necunoscută până acum. Imaginea fabuloasă a ruinelor ascunse în munți, într-o pădure seculară, iese acum la lumină pentru prima oară: un veac întreg din istoria Sarmizegetusei, uitat în praful Arhivelor și în întunericul depozitelor de biblioteci, este recuperat în paginile acestei cărți. Se poate spune că aceasta este prima lucrare științifică de anvergură dedicată Sarmizegetusei Regia în cei peste 200 de ani de când cetatea a fost redescoperită.

Temples and Cult Places from the Second Iron Age in Europe - Aurora Pețan, Valeriu Sîrbu

Volumul include lucrările celui de-al doilea Colocviu Internațional „Iron Age Sanctuaries and Cult Places at the Thracians and their Neighbours” (Alun, România, 7-9 mai 2019).
Autorii sunt cercetători de prestigiu din universități, institute de cercetare și muzee sau cercetători independenți din România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Croația, Polonia, Italia și Portugalia.
Subiectele prezentate se referă la perioade și civilizații diverse, din lumea greco-romană și din afara ei (de exemplu, cele legate de samniți, fenicieni, geto-daci, traci sudici și germanici etc.).
Sunt de menționat, printre altele, subiectele cu privire la monumentele
megalitice, tipurile de temple și zonele sacre din centre rezidențiale sau cultul unor zei și eroi precum Hercules, Poseidon sau Asclepius, precum și îngroparea rituală a câinilor în lumea „barbară”.

Arheologie și studii clasice, vol. 1 - Alexandru Berzovan, Aurora Pețan

Primul volum din cele doua editate de catre masteranzii programului cu acelasi nume din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cu un cuvânt înainte semnat de conf. dr. Gelu Florea.

Articolele au fost elaborate sub indrumarea unor profesori de la universitatea clujeana si a altor specialisti în domeniu.

Arheologie și studii clasice, vol. 2 - Aurora Pețan, Raluca-Eliza Bătrînoiu

Cel de-al doilea volum din cele doua editate de catre masteranzii programului cu acelasi nume din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.